Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa jest jednym z najważniejszych zadań Zoo Ueckermünde. Mandryle, wydry euroazjatyckie, makaki magoty i lemury to przykłady tylko niektόrych gatunków zagrożonych wyginięciem. Gatunki te zamieszkują i rozmnażają się w zoo, przez co ogrόd zoologiczny przyczynia się do zachowania i ochrony tych gatunkόw. Odwiedzający mają możliwość poznania tych zwierzęt i jednocześnie są uświadomiani z problematyką wymierania gatunkόw.

Hodowla i wypuszczanie bocianów białych na wolność to kolejny wkład Zoo Ueckermünde w przetrwanie tego lokalnego gatunku. Ponadto Zoo Ueckermünde oferuje bogate siedliska dla zwierząt, zwłaszcza z obszarem leśnym, łąkami kwiatowymi i różnymi stawami.

© 2024 Zoo Ueckermünde - Kontakt | Impressum | Ochrona danych