Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa jest ważnym zadaniem Zoo Ueckermünde. Mandryle, wydry euroazjatyckie, makaki magoty i lemury to przykłady tylko niektόrych gatunków zagrożonych wyginięciem. Gatunki te zamieszkują i rozmnażają się, przez co zoo pomaga zachować i chroniĆ te gatunki. Odwiedzający mają możliwość oglądania tych zwierzęt i jednocześnie są uświadomiani z problematyką wymierania gatunkόw. Hodowla i wypuszczanie bocianów białych na wolność to kolejny wkład Zoo Ueckermünde w przetrwanie tego lokalnego gatunku. Ponadto Zoo Ueckermünde oferuje bogate siedliska dla zwierząt, zwłaszcza z obszarem leśnym, łąkami kwiatowymi i różnymi stawami.

© 2022 Zoo Ueckermünde - Kontakt | Impressum | Ochrona danych