Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - edukacja ekologiczna i historia.

Ogród Zoologiczny złożył wnioski o dofinansowanie z programu operacyjnego cel 3. „Europejska współpraca terytorialna" – „Współpraca transgraniczna" krajów związkowych Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg oraz Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) na lata 2007 – 2013.

Dn. 08.12.2009 Komitet Monitorujący pozytywnie zaopiniował wspólny niemiecko – polski projekt „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - edukacja, ekologia i historia".

Lider:

  • Ogród Zoologiczny Ueckermünde

Partnerzy projektu:

  • Miasto Eggesin
  • Gmina Police

Krótki opis:

Utworzenie niemiecko-polskiego centrum edukacji ekologicznej z lokalizacją w Zalesiu, Eggesin i Ogrodzie Zoologicznym Ueckermünde jest celem wspólnego projektu pomiędzy Gminą Police, Stowarzyszeniem Tierpark Ueckermünde e.V. i miastem Eggesin.
Wraz z rozbudową wspólnego centrum poruszone zostaną tematy edukacji ekologicznej, powstanie krajobrazu w trakcie epoki lodowcowej, kultura i historia jak i ochrona gatunków i przyrody.
Wsparta zostanie współpraca sąsiedzka i dalszy rozwój turystyki.

Tutaj będziemy informować o dalszym przebiegu projektu.

W czerwcu ukończone zostały prace budowlane nowej zagrody dla flamingów.
Przetarg na budowę Akwarium Zalewu został zakończony.
Od września zleceniobiorcy rozpoczynają rozległe prace budowlane w pobliżu wejścia do Ogrodu Zoologicznego.

© 2022 Zoo Ueckermünde - Kontakt | Impressum | Ochrona danych