Wspόłpraca transgraniczna w czasach pandemii koronawirusa

Ogrόd Zoologiczny Ueckermünde wspόłpracuje z Kurierem Szczecińskim od końca lat 90-tych. W ostatnich latach we wspόłpracę włączyło się rόwnież Stowarzyszenie Kuriera Szczecińskiego. Zoo Ueclermünde od lat angażuje się w społeczne i kulturalne projekty Kuriera. Kiedy w latach 90. Odra przyniosła ze sobą powódź stulecia, zoo we współpracy z Kurierem i miastem Szczecin gościło dzieci z polskich terenów zalewowych. Dzięki zaangażowaniu Kuriera zoo było również miejscem polsko-niemieckiej akcji sadzenia krokusów. Uczniowie gimnazjum z Ueckermünde i Szczecina posadzili razem w zoo krokusy, symbol Szczecina. W poprzednich latach w zoo regularnie odbywały się warsztaty dla młodych dziennikarzy, organizowane i prowadzone przez pracowników Kuriera i zoo. 

Ze współpracy rozwinęła się w ciągu lat dobra przyjaźń. Pracownicy regularnie odwiedzają się nawzajem (pierwszy raz nie było to możliwe w 2020 roku), wymieniają się pomysłami projektόw i starają się, aby w szczególności dzieci i młodzież lepiej poznawały i rozumiały świat przyrody i kultury na po obu stronach granicy i jednocześnie zabierały do domu piękne, trwałe doświadczenia. Aby utrzymać te pomysły przy życiu i móc je wprowadzić w życie, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa, należy podczas wizyty w zoo ściśle przestrzegać zasad higieny.

Dopóki ograniczenia w podróżowaniu nie zostaną zniesione, partnerzy opracują koncepcję cyfrowych polsko-niemieckich lekcji i warsztatów w zoo.  Z lekcji mogą będą mogły korzystać zarówno dzieci niemieckie, jak i polskie. Jeśli pozwalają na to prawa autorskie, zajęcia dydaktyczne będą również dostępne na stronach internetowych partnerów projektu dla wszystkich zainteresowanych.  Jeśli ograniczenia w podróżowaniu nie pozwalają polskiemu partnerowi na przyjazd do zoo zarówno na warsztat dziennikarzy, jak i na nagranie lekcji, w zastępstwie zostanie opracowana niemiecko-polska koncepcja nauczania z materiałami, która będzie dostępna dla wszystkich niemieckich i polskich zainteresowanych na  stronie internetowej zoo. Koncepcja skierowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku szkolnym. 

Aby móc wdrożyć cyfrowe lekcje w zoo,  zewnętrzny usługodawcy poprowadzi światłowody do Szkoły Zoologicznej, w celu zapewnienia wydajnego i szybkiego dostępu do Internetu dla tej szkoły. Zakupiona zostanie dodatkowo cyfrowa tablica (wraz z akcesoriami) celem przeprowadzania cyfrowych zajęć. Zarówno w celu wymiany cyfrowej między partnerami projektu, jak i lekcji w szkole w zoo, które częściowo mogą odbywać się również zakupione będą tablety. Tablety wyposażone będą w odpowiednie aplikacje do określania odgłosów zwierząt, odgłosów ptaków, gatunków roślin i śladów zwierząt.

Aby bezpiecznie zrealizować projekt, odwiedzić zoo i przeprowadzić zajęcia w czasach korony, zakupione będą środki higieny i ochrony. W celu uświadomienia zwiedzającym konieczności przestrzegania zasad AHA należy rozwiesić na terenie parku odpowiednie plakaty i informacje  (także w formie cyfrowej). 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środkόw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektόw Wspόłpracy interreg VA Mecklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).

 

 

© 2022 Zoo Ueckermünde - Kontakt | Impressum | Ochrona danych