W tym roku obchodzone jest szoste dziesięciolecie Zoo Ueckermünde, ponad pόł wieku zwierzęcych historii w Zoo nad Zalewem Szczecińskim. Po raz pierwszy zoo otworzyło swoje bramy 29.07.1962. W ciągu tych wszystkich lat aż do dnia dzisiejszego widoczna jest więź między mieszkańcami Ueckermünde, mieszkańcami Pomorza Przedniego i polskimi gośćmi odwiedzającymi zoo. 25 lat temu rozpoczęła się dobra polsko-niemiecka przyjaźń i współpraca z kilkoma polskimi partnerami, która do dziś jest kontynuowana, rozwijana i intensyfikowana. Obecnie Zoo Ueckermünde z ponad 100 000 gosci, w różnym wieku i różnych narodowości, z czego około 25% stanowią osoby z polskiego regionu przygranicznego, jest atrakcją turystyczną z  wieloma niemieckimi i polskimi partnerami przygranicznego regionu. Z biegiem lat zoo szybko przekształciło się w Zoo dla Szczecina. 

Zamek Książąt Pomorskich, Gmina Przelewice, Gmina Police, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Centrum Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz Kurier Szczeciński - to tylko niektórzy z polskich partnerów zoo. Od lat zoo angażuje się w transgraniczne projekty i działania o różnej tematyce - od kultury, przez edukację ekologiczną, po przyrodę - które przyczyniają się do rozwoju wspólnej przestrzeni życiowej i gospodarczej w regionie przygranicznym. Ostatnie dwa lata pandemii koronawirusa w znacznym stopniu ograniczyły aktywną wymianę i kontakt z partnerami.  Dlatego też obecnie bardzo ważne jest ponowne zacieśnienie współpracy na miejscu u partnerόw i dalsze jej rozwijanie. Aby uhonorować i jeszcze bardziej wzmocnić istniejącą przyjaźń i współpracę, zoo planuje zorganizować polsko-niemiecki letni festyn w maju 2022r. 60-lecie zoo to dobra okazja i godne miejsce na takie wydarzenie. W ramach festynu w zoo na zwiedzających i gości przez cały dzień będzie czekał barwny program sceniczny. W programie dnia (godz. 10.00-18.00) znajduje się kilka warsztatów dla dzieci (np. Zwierzęce malowanie czy Zwierzęca Afryka) oraz warsztaty muzyczne dla wszystkich grup wiekowych (np. Klasyka spotyka się z nowoczesnością czy Nauka gry na instrumentach muzycznych). Program dnia będzie prowadzony przez moderatora, który przybliży zwiedzającym polsko-niemiecką historię zoo oraz zwróci uwagę na warsztaty i występy sceniczne. W ciągu dnia odbędzie się kilka warsztatów zwierzęcych pod hasłem "Poznaj zwierzęta z bliska". Niektóre zwierzęta opuszczają wybiegi pod opieką opiekunów i mieszają się wśrόd zwiedzających. Jednym z celów jest umożliwienie zwiedzającym poznania zwierząt z bliska. Podczas komentowanych (de-pl) pokazów karmienia zwierząt istnieje również możliwość karmienia zwierząt. Wieczorem (w godz. 21.00-23.00) odbędzie się także nowe specjalen wydarzenie "Zoo noca - spacer ze światłami". Po tym jak bramy zoo zostaną zamknięte, zostaną one ponownie otwarte dla nocnych spacerowiczów. Zoo będzie dodatkowo oświetlone (z jednej strony w celu stworzenia odpowiedniej atmosfery, z drugiej strony również ze względów bezpieczeństwa, ponieważ zoo nie posiada żadnego oświetlenia nocnego). Podczas spaceru z przewodnikiem (de-pl) dowiemy się, gdzie i jak śpią zwierzęta oraz dlaczego niektóre z nich nie wiedzą, co to cisza nocna. 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środkόw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektόw Wspόłpracy interreg VA Mecklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania).

25 lat wspόłpracy niemiecko – polskiej wspόłpracy w ramach 60lecia Ogrodu Zoologicznego Ueckermünde

© 2022 Zoo Ueckermünde - Kontakt | Impressum | Ochrona danych