Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie założony w 1992 roku, zrzesza 19 gmin z terenu dorzecza Parsęty. Działalność Związku polega na podejmowaniu i realizacji w imieniu gmin członkowskich wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu jako podstawy dla rozwoju rekreacji oraz turystyki. Związek zajmuje się również koordynacją działań z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej oraz ukierunkowywaniem rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe z jednoczesną dbałością o zachowanie naturalnych ekosystemów. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogromną wagę przywiązuje także do edukacji ekologicznej. Dlatego od początku swojej działalności promuje inicjatywy skupiające młodzież wokół idei zrównoważonego rozwoju.

W ramach realizacji projektu „POMERANIA- Atrakcje Kulturalne i Przyrodnicze” zostanie utworzony Polsko-Niemiecki Ogród Naukowo-Przyrodniczy przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, który jest jednostką budżetową Związku. (www.lipie.org.pl).  Ogród będzie się składał z labiryntu, wieży widokowej, zakątków barw i zapachów, zakątka siły witalnej - siłowni zewnętrznej i ścieżki zmysłów.  Ponadto, w ramach projektu przeprowadzonych zostanie czterdzieści, czterodniowych warsztatów z zakresu znaczenia i ochrony bioróżnorodności oraz funkcjonowania ekosystemów, a także dwudniowe dni otwarte. W warsztatach i spotkaniach wezmą udział uczestnicy z Polski i z Niemiec.

Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące bioróżnorodności obszaru Pomeranii, zaś wycieczki terenowe i zajecia laboratoryjne pozwolą na porównanie wyników badań
i obserwacji z pozyskiwanymi informacjami na temat przyrody całego obszaru wsparcia.

Dzięki poszczególnym elementom projektu oraz ich realizacji planowane jest osiągnięcie m.in.: wzrostu zainteresowania walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i historycznymi regionu Pomeranii, zastosowanie nowych, atrakcyjnych form edukacji ekologicznej, pogłębianie wiedzy w zakresie edukacji ekologicznej, wzmożenie aktywności w zakresie ekoturystyki. Nadrzędnym efektem realizacji projektu będzie natomiast integracja oraz stworzenie kompleksowej oferty turystyczno-kulturalnej dla mieszkańców Euroregionu Pomerania.

© 2023 Zoo Ueckermünde - Kontakt | Impressum | Ochrona danych